image

Pengespillerforeningen er stiftet

(Oslo, 15 mars 2024) Pressemelding: Pengespillerforeningen er stiftet for å ivareta interessene til alle som er glad i pengespill. Duoen Lars Dybwad, kjent som mangeårig oddsekspert, og fotballgründer Frode Lia har tatt bladet fra munnen og stiftet en forening for alle som er glad i pengespill. - Dette er en motvekt mot den negative politiske stigmaen og forfølgelsen av de mange som har pengespill som sunn hobby, sier stifterne. - Det er på høy tid at pengespillere får en stemme og respekt i samfunnet. Vi vil jobbe for å sikre at norske pengespillere får den aksepten og beskyttelsen de fortjener, sier Frode Lia, nyvalgt styreleder i Pengespillerforeningen. Pengespill har stor betydning for kultur og idrett i Norge. Anslagsvis er det mer enn 2 millioner aktive pengespillere i Norge, som til sammen bidrar til fellesskapet med om lag 8 milliarder kroner årlig gjennom Norsk Tipping og Rikstoto. - Vi sørger for enorme inntekter til den norske staten og bidrar samtidig til tusenvis av norske arbeidsplasser. Til nå har vi imidlertid ikke hatt noen stemme i møte med myndigheter, spillselskaper, presse eller i samfunnet generelt. Vi mener at man som spiller - stor eller liten - prinsipielt fortjener å bli hørt som direkte økonomisk bidragsyter til statskassa, særlig når vi er en så stor gruppe. Det gjør vi noe med nå, sier Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen. Foreningens daglige virke vil bli ledet av generalsekretær Lars Dybwad, som for mange er et kjent ansikt som tidligere oddsekspert i Dagbladet og senere i norges ledende oddspoddkast, Oddspodden. Frode Lia er en velkjent skikkelse innenfor norsk fotball, blant annet som journalist, trener og leder. De to primus motorene bak foreningen har fått med seg journalist og spillentusiast Rolf Hansen og rådgiver og oddsekspert Jørgen Johansen. - Pengespillerforeningen skal være en forening som ivaretar interessene for alle som deltar i pengespill. De aller fleste av oss har dette som en hyggelig hobby, men vi opplever at fokuset stort sett bare rettes mot de få som ender opp som problemspillere. Konsekvensen er stigmatisering av en enorm gruppe spillere og at gale premisser får råde i de viktige diskusjonene som også omhandler oss som har dette som en sunn fritidsinteresse, sier generalsekretær Lars Dybwad. Til tross for at foreningen startes som et privat initiativ av få personer, har foreningen store ambisjoner for hva Pengespillerforeningen skal bli. - Målet er helt klart at vi skal bli et talerør for alle landets to millioner spillere. Vi skal være en forening av spillere, for spillere, og oppfordrer alle som har en interesse for odds og pengespill til å bli med oss. Jo flere vi er, jo større er mulighetene for at vi blir hørt av politikerne. Allerede fra start har foreningen fått politisk oppmerksomhet. Da Dybwad og den nystartede foreningen tok kontakt med stortingspolitiker Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiet, nølte han ikke med å stille opp som foreningens beskytter. - Jeg har i lang tid arbeidet på Stortinget for pengespilleres rettigheter, og synes politikerne har behandlet pengespillere stemoderlig. Da er det også helt naturlig at jeg bidrar med det jeg kan for å løfte frem det som tross alt er en helt lovlig fritidsinteresse. Jeg håper de på sikt kan få støtte og oppmerksomhet fra langt større deler av politikken, sier Himanshu Gulati, som til daglig sitter på Stortinget for FrP. Pengespillerforeningen har vedtatt å jobbe for å fremme følgende punkter:
  • Økt aksept for pengespill som fritidsaktivitet
    • Foreningen erkjenner at pengespill er en del av norske kultur- og fritidsaktiviteter og søker å fremme det som en morsom, lærerik og interessant hobby.
  • Kunnskap og ansvarlighet
    • Pengespillerforeningen vil aktivt spre kunnskap om pengespill, vinnersjanser, ansvarlig spill og håndtering av innsatser. De ser kunnskap som en viktig faktor i kampen mot spillavhengighet.
  • Beskyttelse av rettigheter
    • Foreningen forplikter seg til å hjelpe norske pengespillere når de står overfor urettferdighet, enten det er fra spillselskaper, myndigheter, presse eller andre aktører.
  • Tydeliggjøring av forskjellen mellom lykkespill og ferdighetsspill
    • Pengespillerforeningen ønsker å skape forståelse blant politikere, presse og andre aktører om at rene lykkespill er forskjellige fra ferdighetsspill, og at begge grupper av spillere fortjener representasjon og aksept.
  • Kamp mot kampfiksing
    • Foreningen vil aktivt bidra til kampen mot kampfiksing og annen form for uetisk atferd i pengespill.
  • Regulering og beskyttelse
    • Pengespillerforeningen vil arbeide for en regulering av det norske spillmarkedet som sikrer bedre tilbud og beskyttelse for norske spillere. De vil også kreve tilstedeværelse ved forhandlingsbordet for å sikre spillernes interesser.
  • Personvern og individuelle rettigheter
    • Foreningen vil etablere regler for personvern og individuelle rettigheter i forhold til spillselskap, for å beskytte spillernes personlige informasjon og rettigheter.
For mer informasjon, vennligst kontakt: Lars Dybwad, Generalsekretær, Pengespillerforeningen Telefon: +47 93014512 E-post: post@pengespiller.no Nettsted: pengespiller.no