image

Straffer kunnskap i kunnskapsspill?

Åpent brev til Lotteritilsynet og Norsk Tipping. Oppdatert 7 mai 2024 med svar fra begge aktører. Følgende epost ble sendt, med bare små variasjoner tilpasset hver enkelt, til Lotteritilsynet og Norsk Tipping 10.april 2024: ### "Hei! Vi ser at ordlyden i Norsk Tippings avtale rundt kundeforhold er endret 8 april 2024. (https://www.norsk-tipping.no/kundevilkaar-og-spilleregler) I punkt 1.2.4 er det nå lagt til et punkt hvor det står "Det er ikke tillatt å foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor kunden er i besittelse av kunnskap som kan gi en uberettiget fordel i forhold til de som ikke er i besittelse av denne kunnskapen (innsideinformasjon)." Dette er en interessant formulering for oss som er glad i oddsspill og tipping, hvor selve essensen i spillet er å inneha kunnskap eller tolke kunnskap/informasjon på en måte som gjør at man får en fordel mot resten av oddsmarkedet og mot tippeselskapet, slik at man faktisk har en teoretisk mulighet til å gå med overskudd. Det er også dette som er "bookmaking"; at spillselskapet endrer oddsen basert på informasjon i markedet, først og fremst da spillernes innsatser. Man forstår selvsagt at innsidere i f.eks. fotballklubber ikke skal sette oddsspill i egne kamper og ligaer, og det finnes også egne og fornuftige regler på dette. Men med dette nye regelverket ser det ut til at Norsk Tipping her forbyr bruk av kunnskap i sine kunnskapsspill, med en formulering som er så rund at de i utgangspunktet kan annullere bortimot et hvert spill (og en hver spillerkonto) de ikke liker. Om man skulle være i tvil så følger de opp med neste avsnitt: "Det er heller ikke tillatt å bevisst utnytte feil i resultering av spill og feilsatt odds, bedrive oddsmanipulasjon (alene eller sammen med andre), systematisk utnytte feil eller leveringsforsinkelse, eller gjøre seg skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt." Dette med feil og feilsatt odds er selvsagt fair (om den er åpenbart feilsatt), oddsmanipulasjon også - men siste ledd gir Norsk Tipping mer eller mindre frikort til sanksjoner mot alle spillkuponger og kunder de ikke liker. Spesielt fordi det synes som om Norsk Tippings oppfattelse av oddsspillets hensikt er kun å tillate kunder som taper over tid. Som eksempel på sanksjoner ramser de i regelverket opp ymse måter å utestenge spillere på. Dette synes svært kundefiendtlig. Det kan tillegges at Norsk Tipping er blant de minst interessante spillselskapene i verden for oddstippere, med lav tilbakebetalingsprosent, lave spillegrenser og veldig kjapt ute med å stenge ned oddsobjekter hvis de mottar selv ganske små innsatser på ett utfall. Det skulle dermed være liten grunn til disse formuleringene hva gjelder økonomisk risiko, og med et slikt samlet tilbud og et slikt regelverk kan jeg vanskelig se at Norsk Tipping oppfyller mandatet om å tilby et attraktivt produkt slik at norske oddsspillere ikke spiller på utenlandske spillselskaper. Hva tenker dere i Lotteritilsynet? Med vennlig hilsen
Lars Dybwad
Generalsekretær Pengespillerforeningen
https://pengespiller.no " ### Pengespillerforeningen mottok den 18 april 2024 følgende svar fra Norsk Tipping: "Viser til din klage på de nye kundevilkårene i punkt 1.2.4 andre og tredje ledd, mottatt 10.04.2024.

Du anfører at dette er endringer som er gjort for å beskytte seg mot dyktige spillere og nokså fritt kunne gjennomføre sanksjoner og annulleringer av kampobjekter Norsk Tipping har tapt mye på.

Som du har sitert, så er ordlyden følgende:

(…)

Det er ikke tillatt å foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor kunden er i besittelse av kunnskap som kan gi en uberettiget fordel i forhold til de som ikke er i besittelse av denne kunnskapen (innsideinformasjon).

 Det er heller ikke tillatt å bevisst utnytte feil i resultering av spill og feilsatt odds, bedrive oddsmanipulasjon (alene eller sammen med andre), systematisk utnytte feil eller leveringsforsinkelse, eller gjøre seg skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt.

(…)

Når det gjelder andre ledd, så er det sentrale for bruk av denne bestemmelsen terskelen uberettiget fordelDette innebærer at det er høy terskel for bruk av bestemmelsen, og det gjøres konkrete vurderinger i den enkelte sak basert på faktum. Det er ikke ment å ramme ethvert tilfelle hvor noen sitter på informasjon ikke alle har. Det er ment å ramme tilfeller hvor en spiller bruker informasjon man har fått tilgang til, og som kan gi en uberettiget fordel i det konkrete tilfellet. Det er fortsatt lov for kundene å ha en «berettiget» fordel som ved vanlig kundeadferd på sportsspill.

Når det gjelder tredje ledd, så er dette ment å ramme tilfeller som beskrevet i bestemmelsen. Vurderingen rundt å gjøre seg «skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt» skal knyttes opp mot spillenes hensikt og faktum i de konkrete tilfellene, og må leses i forlengelsen av de andre tilfellene nevnt i samme ledd.

Reglenes hensikt er derfor ikke å beskytte seg mot dyktige spillere og fritt kunne gjennomføre sanksjoner og annulleringer hvor Norsk Tipping taper/har tapt slik du anfører, men å kunne sanksjonere adferd hvor en spiller plasserer spill basert på kunnskap som kan gi en uberettiget fordel, eller har en adferd som nevnt i tredje ledd. Når det gjelder forbrukervernet, så vil endringene du påklager kun påvirke de som bevisst utnytter feil eller bruker informasjon som kan gi de en uberettiget fordel."

### Pengespillerforeningen mottok den 7. mai 2024 følgende svar fra Lotteritilsynet: "Vi viser til ditt spørsmål knyttet til endringer i kundevilkårene til Norsk Tipping. Vi beklager sein tilbakemelding på din henvendelse. Vi er informert om at Norsk Tipping har endret sine kundevilkår pkt. 1.2.4 om mislighold og pkt. 1.2.5 om sperring av kundeforhold. Endringene skyldes behovet for tydeligere regler knyttet til mislighold, og for å direkte regulere misbruk av innsideinformasjon. Vi registrerer at når det gjelder blant annet innsideinformasjon, så ligger det et krav om at denne må være uberettiget. Det er derfor naturlig å forstå det slik at berettigede fordeler som kunder har i for eksempel sportspill vil være en del av vanlig og akseptert kundeadferd på sportsspill. Dersom dere ønsker en nærmere vurdering av rekkevidden av bestemmelsen 1.2.4 i kundevilkårene, anbefaler vi dere å ta kontakt med Norsk Tipping." Pengespillerforeningen kommenterer: Vi er takknemlige for og registrerer svarene fra Norsk Tipping og Lotteritilsynet, der spesielt førstnevnte presiserer at hensikten ikke er å beskytte seg mot dyktige spillere. Således føler vi oss som kunder hos Norsk Tipping noe mer beroliget på at det er høy terskel på å gjennomføre sanksjoner mot spesielt dyktige spillere og/eller spillere som har spesielt god kjennskap til ett eller flere lag, lokale divisjoner og på andre måter er tett på en idrett uten å være "insider". Vi mener riktignok fortsatt at det er noe mangelfullt beskrevet hva gjelder berettiget og uberettiget informasjon, og hører gjerne fra medlemmer og andre som har opplevd det de mener er urettferdighet rundt disse reglene!
image

DNS-blokkering er et steg i feil retning

Kronikk: Det var surrealistisk å sitte på Stortinget tirsdag 19. mars og følge debatten om DNS-blokkering av utenlandske spillselskaper, et tiltak som ble vedtatt med 62 mot 37 stemmer. Nordmenn vil altså få sensurert sin Internett-tilgang til alle utenlandske spillselskaper, uavhengig av om de er kunde der eller ikke. Tilgang på all informasjonen disse nettstedene tilbyr, som odds, statistikk, TV-overføringer og sportsrelaterte nyheter, forsvinner samtidig.  Dermed vil Norges bruk av sensur på Internett omfatte barnepornografi og oppfordring til terrorisme, strengt straffbare forhold. Så kommer pengespill til på listen, nettsteder som nordmenn både kan besøke og bruke helt lovlig. Vi som er glad i kunnskapsbaserte pengespill er vant til at politikere ikke evner å skille på rene lykke- og lotterispill og ferdighetsspill, selv om det er stor forskjell på antallet problemspillere knyttet til disse to kategoriene, og til tross for at DNS-blokkering først og fremst rammer informasjonstilgangen til alle de som koser seg med lovlige pengespill på sport og idrett. Ferdighetsbaserte pengespill har blitt neglisjert i Norge i lang tid, så det er kanskje ingen overraskelse at innvendinger fra blant annet Pengespillerforeningen og Norsk Pokerforbund ikke ble hørt. Mer overraskende er det at flertallet på Stortinget ignorerer sterke advarsler fra Datatilsynet og så godt som alle eksperter på Internetts infrastruktur og teknologi. Kort oppsummert dreier innsigelsene seg om at en DNS-blokkering er å lyve på Internett, sensur av lovlig informasjon, undergravelse av nettsikkerhet og store utfordringer innen informasjonsrett og personvern. Videre ignoreres erfaringene til den svenske foreningen Spelfriheten, som har arbeidet med å behandle spilleavhengighet i Sverige siden 2017 og som har et økende antall norske brukere. Spelfriheten mener DNS-blokkering kan gjøre det vanskeligere for personer med spilleproblemer å oppsøke hjelp og påpeker samtidig at det er svært enkelt å omgå blokkeringen via apper eller nettjenester. Kort oppsummert: Et tiltak som fysisk søker å hindre nordmenn i å utføre en lovlig handling, som ikke fungerer for den minoriteten som er målgruppen, som undergraver nettsikkerhet og person og som blokkerer lovlig informasjon fra den store majoriteten. Et stort steg i feil retning!  Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen Se forøvrig vår faktaside om DNS-blokkering.