Ingen «all in» på Norsk Tippings pokerplaner

Kronikk: Pengespillerforeningen frykter at Norsk Tippings pokertilbud ikke blir godt nok. 

Norsk Tipping kunngjorde nylig at de har bedt Kultur- og likestillingsdepartementet om lov til å tilby nettpoker. Det er en god intensjon, men vi frykter at produktet blir som nesten alt annet de tilbyr; ikke godt nok.

La det være helt klart at dette utvilsomt er et riktig steg på veien for Poker-Norge. Hundretusenvis av nordmenn spiller dette ferdighetsspillet jevnlig, og det er merkelig at man til nå ikke har kunnet spille innenfor rammene av enerettsmodellen. Vi i Pengespillerforeningen – en forening for alle som har pengespill som hobby – er derfor positive til initiativet på prinsipielt grunnlag.

Laber feiring

Samtidig så spretter vi ikke champagnekorken helt ennå. Den begrensede feiringen bunner ikke bare ut i at vi regner med at behandlingstiden i byråkratiet før dette er innført er lang og kronglete, eller fordi vi forventer politisk motstand mot initiativet. Særlig det siste har vist seg å være gjeldende hos dagens politiske ledelse.

Bekymringen vår gjelder Norsk Tipping som tilbyder av spill i seg selv. Norsk Tipping er er ikke flinke nok til å imøtekomme norske pengespilleres behov, og særlig ikke de som er opptatt av ferdighetsspill som tipping og odds. Prioriteringene ligger i klassiske lotterispill og kasino, hvor marginene er vesentlig høyere. Eksempelvis er den klassiske tippekupongen utdøende. En nylig lørdag, attpåtil med EM-fotball på kupongen, var omsetningen 2,6 millioner kroner, sammenlignet med 10,5 millioner i Sverige. Onsdagen etter var den enda lavere, med 1,7 millioner kroner mot 10,3 millioner i Sverige. Dette er trist for alle oss som vokste opp med tippekamp og gleden av å diskutere med kamerater om hvilke kryss man skulle sette for å oppnå drømmen om tolv rette.

Stort forbedringspotensial

For de som spiller oddsspill er ikke Norsk Tipping et godt alternativ. Dette til tross for at en av monopolets oppgaver er å tilby et ansvarlig spilltilbud av så høy kvalitet at man velger bort uregulerte utenlandske alternativer. Måloppnåelsen her står til stryk.

Odds er et kunnskapsspill som har mange likheter med aksje- eller verdipapirhandel. Suksesskriteriene er blant annet timing, informasjon, kunnskap, innsikt i markedet og viktigst av alt pris, eller odds om du vil. Norsk Tipping er verst i klassen på alle disse faktorene. De er trege med å legge ut spill, stenger ofte ned muligheten til å spille, er generelt svakest på pris – odds, og har både innsats- og spillgrenser som seriøse oddsspillere ikke kan leve med. I tillegg er de med få unntak nattestengt – her må du følge normal døgnrytme.

Å spille i dette markedet blir for oss som å bli tvunget til å kjøpe en kald wiener til 30 kroner, når vi vet at du kan gå til nabobutikken for en glovarm baconpølse med rekesalat til halve prisen. Det frister med andre ord lite.

Med andre ord er det lov å ha en viss skepsis til hvordan et nytt kunnskapsspill skal utformes innenfor rammene av enerettsmodellen.

Vi håper derfor at Norsk Tipping i dette tilfellet gjør som de ikke har hatt for vane å gjøre tidligere: Inviterer inn de mange dyktige pokerspillerne vi har i Norge, og spør de til råds. Kun da oppnår man poenget med det hele, som jo må være å kunne tilby et fullgodt og konkurransedyktig alternativ, fremfor å øke rekrutteringen blant unge og uerfarne.

Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen