DNS-blokkering er et steg i feil retning

Kronikk: Det var surrealistisk å sitte på Stortinget tirsdag 19. mars og følge debatten om DNS-blokkering av utenlandske spillselskaper, et tiltak som ble vedtatt med 62 mot 37 stemmer.

Nordmenn vil altså få sensurert sin Internett-tilgang til alle utenlandske spillselskaper, uavhengig av om de er kunde der eller ikke. Tilgang på all informasjonen disse nettstedene tilbyr, som odds, statistikk, TV-overføringer og sportsrelaterte nyheter, forsvinner samtidig. 

Dermed vil Norges bruk av sensur på Internett omfatte barnepornografi og oppfordring til terrorisme, strengt straffbare forhold. Så kommer pengespill til på listen, nettsteder som nordmenn både kan besøke og bruke helt lovlig.

Vi som er glad i kunnskapsbaserte pengespill er vant til at politikere ikke evner å skille på rene lykke- og lotterispill og ferdighetsspill, selv om det er stor forskjell på antallet problemspillere knyttet til disse to kategoriene, og til tross for at DNS-blokkering først og fremst rammer informasjonstilgangen til alle de som koser seg med lovlige pengespill på sport og idrett.

Ferdighetsbaserte pengespill har blitt neglisjert i Norge i lang tid, så det er kanskje ingen overraskelse at innvendinger fra blant annet Pengespillerforeningen og Norsk Pokerforbund ikke ble hørt.

Mer overraskende er det at flertallet på Stortinget ignorerer sterke advarsler fra Datatilsynet og så godt som alle eksperter på Internetts infrastruktur og teknologi. Kort oppsummert dreier innsigelsene seg om at en DNS-blokkering er å lyve på Internett, sensur av lovlig informasjon, undergravelse av nettsikkerhet og store utfordringer innen informasjonsrett og personvern.

Videre ignoreres erfaringene til den svenske foreningen Spelfriheten, som har arbeidet med å behandle spilleavhengighet i Sverige siden 2017 og som har et økende antall norske brukere. Spelfriheten mener DNS-blokkering kan gjøre det vanskeligere for personer med spilleproblemer å oppsøke hjelp og påpeker samtidig at det er svært enkelt å omgå blokkeringen via apper eller nettjenester.

Kort oppsummert: Et tiltak som fysisk søker å hindre nordmenn i å utføre en lovlig handling, som ikke fungerer for den minoriteten som er målgruppen, som undergraver nettsikkerhet og person og som blokkerer lovlig informasjon fra den store majoriteten.

Et stort steg i feil retning! 

Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen

Se forøvrig vår faktaside om DNS-blokkering.