image

Straffer kunnskap i kunnskapsspill?

Åpent brev til Lotteritilsynet og Norsk Tipping. Oppdatert 7 mai 2024 med svar fra begge aktører. Følgende epost ble sendt, med bare små variasjoner tilpasset hver enkelt, til Lotteritilsynet og Norsk Tipping 10.april 2024: ### "Hei! Vi ser at ordlyden i Norsk Tippings avtale rundt kundeforhold er endret 8 april 2024. (https://www.norsk-tipping.no/kundevilkaar-og-spilleregler) I punkt 1.2.4 er det nå lagt til et punkt hvor det står "Det er ikke tillatt å foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor kunden er i besittelse av kunnskap som kan gi en uberettiget fordel i forhold til de som ikke er i besittelse av denne kunnskapen (innsideinformasjon)." Dette er en interessant formulering for oss som er glad i oddsspill og tipping, hvor selve essensen i spillet er å inneha kunnskap eller tolke kunnskap/informasjon på en måte som gjør at man får en fordel mot resten av oddsmarkedet og mot tippeselskapet, slik at man faktisk har en teoretisk mulighet til å gå med overskudd. Det er også dette som er "bookmaking"; at spillselskapet endrer oddsen basert på informasjon i markedet, først og fremst da spillernes innsatser. Man forstår selvsagt at innsidere i f.eks. fotballklubber ikke skal sette oddsspill i egne kamper og ligaer, og det finnes også egne og fornuftige regler på dette. Men med dette nye regelverket ser det ut til at Norsk Tipping her forbyr bruk av kunnskap i sine kunnskapsspill, med en formulering som er så rund at de i utgangspunktet kan annullere bortimot et hvert spill (og en hver spillerkonto) de ikke liker. Om man skulle være i tvil så følger de opp med neste avsnitt: "Det er heller ikke tillatt å bevisst utnytte feil i resultering av spill og feilsatt odds, bedrive oddsmanipulasjon (alene eller sammen med andre), systematisk utnytte feil eller leveringsforsinkelse, eller gjøre seg skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt." Dette med feil og feilsatt odds er selvsagt fair (om den er åpenbart feilsatt), oddsmanipulasjon også - men siste ledd gir Norsk Tipping mer eller mindre frikort til sanksjoner mot alle spillkuponger og kunder de ikke liker. Spesielt fordi det synes som om Norsk Tippings oppfattelse av oddsspillets hensikt er kun å tillate kunder som taper over tid. Som eksempel på sanksjoner ramser de i regelverket opp ymse måter å utestenge spillere på. Dette synes svært kundefiendtlig. Det kan tillegges at Norsk Tipping er blant de minst interessante spillselskapene i verden for oddstippere, med lav tilbakebetalingsprosent, lave spillegrenser og veldig kjapt ute med å stenge ned oddsobjekter hvis de mottar selv ganske små innsatser på ett utfall. Det skulle dermed være liten grunn til disse formuleringene hva gjelder økonomisk risiko, og med et slikt samlet tilbud og et slikt regelverk kan jeg vanskelig se at Norsk Tipping oppfyller mandatet om å tilby et attraktivt produkt slik at norske oddsspillere ikke spiller på utenlandske spillselskaper. Hva tenker dere i Lotteritilsynet? Med vennlig hilsen
Lars Dybwad
Generalsekretær Pengespillerforeningen
https://pengespiller.no " ### Pengespillerforeningen mottok den 18 april 2024 følgende svar fra Norsk Tipping: "Viser til din klage på de nye kundevilkårene i punkt 1.2.4 andre og tredje ledd, mottatt 10.04.2024.

Du anfører at dette er endringer som er gjort for å beskytte seg mot dyktige spillere og nokså fritt kunne gjennomføre sanksjoner og annulleringer av kampobjekter Norsk Tipping har tapt mye på.

Som du har sitert, så er ordlyden følgende:

(…)

Det er ikke tillatt å foreta pengespill i tilknytning til kamper eller noen form for konkurranse hvor kunden er i besittelse av kunnskap som kan gi en uberettiget fordel i forhold til de som ikke er i besittelse av denne kunnskapen (innsideinformasjon).

 Det er heller ikke tillatt å bevisst utnytte feil i resultering av spill og feilsatt odds, bedrive oddsmanipulasjon (alene eller sammen med andre), systematisk utnytte feil eller leveringsforsinkelse, eller gjøre seg skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt.

(…)

Når det gjelder andre ledd, så er det sentrale for bruk av denne bestemmelsen terskelen uberettiget fordelDette innebærer at det er høy terskel for bruk av bestemmelsen, og det gjøres konkrete vurderinger i den enkelte sak basert på faktum. Det er ikke ment å ramme ethvert tilfelle hvor noen sitter på informasjon ikke alle har. Det er ment å ramme tilfeller hvor en spiller bruker informasjon man har fått tilgang til, og som kan gi en uberettiget fordel i det konkrete tilfellet. Det er fortsatt lov for kundene å ha en «berettiget» fordel som ved vanlig kundeadferd på sportsspill.

Når det gjelder tredje ledd, så er dette ment å ramme tilfeller som beskrevet i bestemmelsen. Vurderingen rundt å gjøre seg «skyldig i eller medvirke til andre forhold som i henhold til spillereglene eller Norsk Tippings oppfattelse strider mot spillenes hensikt» skal knyttes opp mot spillenes hensikt og faktum i de konkrete tilfellene, og må leses i forlengelsen av de andre tilfellene nevnt i samme ledd.

Reglenes hensikt er derfor ikke å beskytte seg mot dyktige spillere og fritt kunne gjennomføre sanksjoner og annulleringer hvor Norsk Tipping taper/har tapt slik du anfører, men å kunne sanksjonere adferd hvor en spiller plasserer spill basert på kunnskap som kan gi en uberettiget fordel, eller har en adferd som nevnt i tredje ledd. Når det gjelder forbrukervernet, så vil endringene du påklager kun påvirke de som bevisst utnytter feil eller bruker informasjon som kan gi de en uberettiget fordel."

### Pengespillerforeningen mottok den 7. mai 2024 følgende svar fra Lotteritilsynet: "Vi viser til ditt spørsmål knyttet til endringer i kundevilkårene til Norsk Tipping. Vi beklager sein tilbakemelding på din henvendelse. Vi er informert om at Norsk Tipping har endret sine kundevilkår pkt. 1.2.4 om mislighold og pkt. 1.2.5 om sperring av kundeforhold. Endringene skyldes behovet for tydeligere regler knyttet til mislighold, og for å direkte regulere misbruk av innsideinformasjon. Vi registrerer at når det gjelder blant annet innsideinformasjon, så ligger det et krav om at denne må være uberettiget. Det er derfor naturlig å forstå det slik at berettigede fordeler som kunder har i for eksempel sportspill vil være en del av vanlig og akseptert kundeadferd på sportsspill. Dersom dere ønsker en nærmere vurdering av rekkevidden av bestemmelsen 1.2.4 i kundevilkårene, anbefaler vi dere å ta kontakt med Norsk Tipping." Pengespillerforeningen kommenterer: Vi er takknemlige for og registrerer svarene fra Norsk Tipping og Lotteritilsynet, der spesielt førstnevnte presiserer at hensikten ikke er å beskytte seg mot dyktige spillere. Således føler vi oss som kunder hos Norsk Tipping noe mer beroliget på at det er høy terskel på å gjennomføre sanksjoner mot spesielt dyktige spillere og/eller spillere som har spesielt god kjennskap til ett eller flere lag, lokale divisjoner og på andre måter er tett på en idrett uten å være "insider". Vi mener riktignok fortsatt at det er noe mangelfullt beskrevet hva gjelder berettiget og uberettiget informasjon, og hører gjerne fra medlemmer og andre som har opplevd det de mener er urettferdighet rundt disse reglene!
image

Dunning-Kruger-effekten og pengespill

Dunning-Kruger-effekten er en form for tankefeil som gjør at man overvurderer sin egen kompetanse. Dunning-Kruger-effekten er en form for kognitiv bias (også kalt kognitiv skjevhet, en psykologisk tankefeil som oppstår fordi hjernen tar snarveier når den behandler informasjon) som beskriver at
mennesker med lite innsikt og kunnskap om et tema overvurderer sin egen innsikt og kunnskap.
Effekten ble beskrevet først av psykologene David Dunning og Justin Kruger i 1999. Ifølge Wikipedia (ekstern lenke) har andre forskere søkt å utvide beskrivelsen av effekten ved også å fastslå det motsatte; nemlig at
mennesker høy innsikt og kunnskap om et tema undervurderer sin egen innsikt og kunnskap.
Man kan i så måte tenke seg at med økt forståelse og respekt for et fagfelt øker også evnen til å nyansere; mens en person med begrenset forståelse lettere tyr til forenklinger og synsing. Ingen kan være gode i alt, og effekten beskriver hverken dette eller lav evne/intelligens generelt. Det handler altså om kombinasjonen av å kunne lite om noe samtidig som man tror man kan mye, et fenomen man ikke trenger å gå lengre enn til nærmeste debattforum for å observere. Dunning-Kruger og pengespill Det er alltid nyttig å være bevisst menneskehjernens svakheter når man driver med pengespill, da det er mange mekanismer som påvirker oss både hva gjelder grensesetting, selvtillit, avhengighet og så videre. Dunning-Kruger er kanskje spesielt relevant for kunnskapsspill som poker, oddstipping på sport og lignende, der man konkurrerer mot andre spillere om å ha best mulig kunnskap/teft. Først og fremst vil mange spillere lett ha en tendens til å overvurdere egne ferdigheter, og innen for eksempel en sport som fotball er det mange selverklærte “eksperter”. Det er på ingen måte gitt at en fotballekspert (uansett hvor mye hold det er i den tittelen) er god på å vinne oddsspill i fotball over tid (som også krever mange andre egenskaper, som for eksempel å forstå sannsynlighet og verdi, disponere en spillebank og en generell forståelse av oddsmarkedet). Overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man satser for høyt for tidlig, og glemmer all læringen som ligger i erfaring. Økonomiske tap kan deretter utløse andre uønskede mekanismer i pengespill, for eksempel at man øker innsatsene for å ta igjen det tapte eller spiller på enda flere sporter man ikke vet nok om. En såret stolthet kan være langt dyrere enn en erkjennelse av at man er nødt til å lære mer. Pass opp for falske profeter Konsekvensene av Dunning-Kruger kan man også påføres av andre. Det er ingen mangel på selvutnevnte eksperter i alt fra Blackjack til sportsveddemål, og mange som kommer med tips eller råd, både vennskapelig, på sosiale medier eller som forretning. Vær gjerne skeptisk til alle tre kategoriene, her kan det være mange underliggende motiver og du vet egentlig lite om tipseren egentlig kan noe mer enn deg. Den motsatte Dunning-Kruger Som nevnt over beskriver enkelte forskere også den motsatte Dunning-Kruger-effekten, nemlig at mennesker med god kunnskap og innsikt i et tema har en tendens til å undervurdere sine ferdigheter. Om du har et spillregnskap i pluss men likevel setter spørsmålstegn ved egne ferdigheter skal du naturligvis være glad for at du er på tå hev og ønsker å lære mer. Men tvil på egne evner kan også føre til svakere beslutninger og tapte muligheter. Det kan føre til at man endrer på oppskrifter som fungerer, med det resultat at de ikke fungerer. Derav det kjente uttrykket “never change a winning team”, som selvsagt er en sannhet med modifikasjoner. I pengespill har man også uttrykket “redde penger vinner ikke”. Det er ikke en oppfordring til å spille mer og høyere, men et uttrykk for at lav selvtillit gir dårlige beslutninger. Vi i Pengespillerforeningen mener at kunnskap gjør pengespill mer underholdende, potensielt mer lønnsomt og forebygger usunn spilleatferd. Derfor denne og andre kunnskapsartikler.