Dunning-Kruger-effekten og pengespill

dunning-kruger-effekten

Dunning-Kruger-effekten er en form for tankefeil som gjør at man overvurderer sin egen kompetanse.

Dunning-Kruger-effekten er en form for kognitiv bias (også kalt kognitiv skjevhet, en psykologisk tankefeil som oppstår fordi hjernen tar snarveier når den behandler informasjon) som beskriver at

mennesker med lite innsikt og kunnskap om et tema overvurderer sin egen innsikt og kunnskap.

Effekten ble beskrevet først av psykologene David Dunning og Justin Kruger i 1999. Ifølge Wikipedia (ekstern lenke) har andre forskere søkt å utvide beskrivelsen av effekten ved også å fastslå det motsatte; nemlig at

mennesker høy innsikt og kunnskap om et tema undervurderer sin egen innsikt og kunnskap.

Man kan i så måte tenke seg at med økt forståelse og respekt for et fagfelt øker også evnen til å nyansere; mens en person med begrenset forståelse lettere tyr til forenklinger og synsing.

Ingen kan være gode i alt, og effekten beskriver hverken dette eller lav evne/intelligens generelt. Det handler altså om kombinasjonen av å kunne lite om noe samtidig som man tror man kan mye, et fenomen man ikke trenger å gå lengre enn til nærmeste debattforum for å observere.

Dunning-Kruger og pengespill
Det er alltid nyttig å være bevisst menneskehjernens svakheter når man driver med pengespill, da det er mange mekanismer som påvirker oss både hva gjelder grensesetting, selvtillit, avhengighet og så videre.

Dunning-Kruger er kanskje spesielt relevant for kunnskapsspill som poker, oddstipping på sport og lignende, der man konkurrerer mot andre spillere om å ha best mulig kunnskap/teft.

Først og fremst vil mange spillere lett ha en tendens til å overvurdere egne ferdigheter, og innen for eksempel en sport som fotball er det mange selverklærte “eksperter”. Det er på ingen måte gitt at en fotballekspert (uansett hvor mye hold det er i den tittelen) er god på å vinne oddsspill i fotball over tid (som også krever mange andre egenskaper, som for eksempel å forstå sannsynlighet og verdi, disponere en spillebank og en generell forståelse av oddsmarkedet).

Overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man satser for høyt for tidlig, og glemmer all læringen som ligger i erfaring. Økonomiske tap kan deretter utløse andre uønskede mekanismer i pengespill, for eksempel at man øker innsatsene for å ta igjen det tapte eller spiller på enda flere sporter man ikke vet nok om. En såret stolthet kan være langt dyrere enn en erkjennelse av at man er nødt til å lære mer.

Pass opp for falske profeter
Konsekvensene av Dunning-Kruger kan man også påføres av andre. Det er ingen mangel på selvutnevnte eksperter i alt fra Blackjack til sportsveddemål, og mange som kommer med tips eller råd, både vennskapelig, på sosiale medier eller som forretning. Vær gjerne skeptisk til alle tre kategoriene, her kan det være mange underliggende motiver og du vet egentlig lite om tipseren egentlig kan noe mer enn deg.

Den motsatte Dunning-Kruger
Som nevnt over beskriver enkelte forskere også den motsatte Dunning-Kruger-effekten, nemlig at mennesker med god kunnskap og innsikt i et tema har en tendens til å undervurdere sine ferdigheter.

Om du har et spillregnskap i pluss men likevel setter spørsmålstegn ved egne ferdigheter skal du naturligvis være glad for at du er på tå hev og ønsker å lære mer.

Men tvil på egne evner kan også føre til svakere beslutninger og tapte muligheter. Det kan føre til at man endrer på oppskrifter som fungerer, med det resultat at de ikke fungerer. Derav det kjente uttrykket “never change a winning team”, som selvsagt er en sannhet med modifikasjoner.

I pengespill har man også uttrykket “redde penger vinner ikke”. Det er ikke en oppfordring til å spille mer og høyere, men et uttrykk for at lav selvtillit gir dårlige beslutninger.

Vi i Pengespillerforeningen mener at kunnskap gjør pengespill mer underholdende, potensielt mer lønnsomt og forebygger usunn spilleatferd. Derfor denne og andre kunnskapsartikler.