Nytt tilbud for spilleavhengige i Norge

Svenske Spelfriheten har utviklet en nytenkende behandling for spillavhengige og avhengighetsproblemer. Nå er de også i Norge.

Spelfriheten startet opp i Sverige i 2017, et initiativ fra den tidligere spilleavhengige Adam Reuterswärd og fra mannen som behandlet ham. Ideen var å tenke nytt rundt problematikken og utvikle løsninger tilpasset problemets art og omfang. Dermed var det viktig å inkludere både spillere, pårørende og terapeuter gjennom hele prosessen.

Behandlingen bygger på, og her siterer vi brosjyren (.pdf du kan laste ned), «identifisering, innsikt og kunnskap. På psykodynamisk terapi, fortrengte følelser som kommer til overflaten, traumebearbeiding og identifisering av tilknytningsmønster. 

Modellen gir klienten muligheten til å reparere seg selv og sine relasjoner samt lære seg hva som
kreves for å takle livets opp- og nedturer – uten å gå tilbake til spillingen, medavhengighet eller
andre destruktive ting.»

Nøkkelord her er muligheten til å starte opp behandlingen innen 5 dager, digitale behandlinger via Zoom, stort fokus på pårørende og muligheten til å sette bort styringen av egen økonomi under behandlingsforløpet.

Nå tilgjengelig i Norge

Fra 2024 ble Spelfriheten også tilgjengelig som et behandlingstilbud i Norge, etter økt etterspørsel fra nordmenn. Hver onsdag mellom 18-19 kjøres digitale selvhjelpsmøter for både spillere og pårørende, og innen kort tid vil det fulle behandlingstilbudet finnes i Norge med norske terapeuter.

Pengespillerforeningen ser selvsagt ansvarlighet som et grunnleggende prinsipp i vårt arbeid for pengespilleres rettigheter, og har et svært godt forhold til Spelfriheten.

Ikke minst er det interessant å høre om erfaringene fra arbeidet med disse problemene i et land som har en lisensordning med i underkant av 100 lovlige spillselskap.

Les mer i brosjyren fra Spelfriheten (.pdf).