DNS-blokkering: Høringsinnspill fra Pengespillerforeningen

I denne saken kan du lese Pengespillerforeningens høringsinnspill om DNS-blokkering.

Stortinget avholder den 18.januar 2024 en høring i saken «Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge» (ekstern lenke til Stortinget). Kultur- og likestillingsdepartementet har lagt fram en lovproposisjon som innebærer at Lotteritilsynet kan pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som er rettet mot det norske markedet uten tillatelse.

DNS-blokkering er et teknisk tiltak for å hindre Internett-brukeres tilgang til visse nettsteder; i praksis sensur av Internett. Forslaget har vært utredet i Stortinget i lengre tid. Se også vår faktaside om DNS-blokkering.

Pengespillerforeningen er en sterk motstander av DNS-blokkering
Pengespillerforeningen er naturligvis en sterk motstander av dette forslaget av flere grunner. Det er lovlig for norske pengespillere å benytte utenlandske spillselskaper, norske tippere og oddsspillere benytter disse selskapene i sin research uavhengig av hvor de plasserer sine spill og prinsipielt er dette et dramatisk inngrep i personvernet og informasjonsfriheten til norske borgere. Datatilsynet og en rekke IT-organisasjoner har uttrykt sin sterke skepsis til forslaget.

Pengespillerforeningen vil delta på høringen 18. januar 2024 og holde et innlegg i håp om å overbevise politikerne om at DNS-blokkering er en dårlig ide.

Her finner du vårt høringsinnspill i sin helhet, som sendt til Stortinget (kan også leses på Stortingets nettsider på denne lenken):

Høringsinnspill fra Pengespillerforeningen

 

Pengespillerforeningens innspill til «Endringer i pengespilloven mv (DNS-blokkering…)»

 

Høringsinnspill fra Pengespillerforeningen til høringen «Endringer i pengespilloven mv. (DNS-blokkering av nettsteder som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge)»

 

15. januar 2024

Generelt om lovforslaget
Lovforslaget fra Regjeringen har to målsettinger, der den ene virker å være vesentlig viktigere enn den andre; å beskytte dagens enerettsmodell og inntektene til Norsk Tipping. For å få til dette, foreslår Regjeringen å gjøre dramatiske inngrep i personvernet og informasjonsfriheten til norske borgere. Forslaget har i flere runder blitt kraftig kritisert, deriblant av statens egen vaktbikkje, Datatilsynet.

Pengespill som tankesport
Pengespillerforeningen mener forslaget bærer sterkt preg av manglende kunnskap og forståelse av hvilken rolle pengespill har som tankesport. Regjeringens forslag tar utgangspunkt i at pengespill utelukkende bedrives av personer som ønsker å gamble, regelrett hasardspill, noe som er direkte feil. Mange pengespill, spesielt oddsspill på sport og pottspill som heste- og fotballtipping, er kunnskapsdrevet på lik linje med poker, bridge og sjakk.

For flere hundre tusen mennesker i Norge er slike spill en ufarlig og morsom tankesport og fritidsinteresse. En aktivitet der man som privatperson forsøker å «slå» spillselskapenes odds og oddssettere. Dette innebærer omfattende kunnskap, analyser, vurderinger av formkurver, samtaler med andre spillere, statistikk, informasjonsinnhenting, finkjemming av lokalaviser og mye mer.

Ikke minst inneholder selve oddsen, som endres kontinuerlig fram mot starten på det aktuelle idrettsarrangementet, mye informasjon i seg selv. Sammenligning av odds fra ulike selskaper er et viktig verktøy for oss spillere med tanke på å vinne, men det er også et viktig verktøy med tanke på å avsløre kampfiksing og forsøk på manipulasjon av resultater.

Risiko for overblokkering
Dersom Regjeringens forslag blir gjennomført, vil mye av informasjonen vi spillere trenger forsvinne. Mye av informasjonen som ligger ute på internettet finnes nettopp hos spillselskapene, og dette vil bli utilgjengelig for oss nordmenn, uavhengig om vi skal spille hos selskapene eller ikke. Dermed ender forslaget opp i en form for overblokkering, der man helt unødvendig fjerner tilgangen til relevante opplysninger.

Dette er noe også Datatilsynet har fremhevet som særlig risikabelt i sitt høringssvar til Kultur- og Likestillingsdepartementet:

«Det er en stor fare for at DNS-blokkeringen også vil omfatte lovlig informasjon.»

I tillegg sier Datatilsynet:

«At Norge nå ønsker å benytte DNS-blokkering på nye områder vil medføre at norske myndigheter begrenser mulighetene for brukere fra Norge å nå informasjon som er tilgjengelig fra andre land.»

Regjeringen selv antar at risikoen for overblokkering er liten, men vi mener dette skyldes manglende kunnskap om hvordan innhenting av informasjon for oddsspillere fungerer.

Manglende tilgang på lovlige alternativer
Det er fullt lovlig for nordmenn å spille hos utenlandske spillselskap. Det vil det også være om lovforslaget vedtas, men poenget er uansett å gjøre det så vanskelig som mulig for nordmenn å benytte seg av tilbud hos andre enn Norsk Tipping.

Prinsipielt er dette svært problematisk, spesielt når lovforslaget – etter vårt og flere andres skjønn – er svært mangelfullt utredet.

Å vedta en lov som forhindrer nordmenn i å utføre en lovlig handling for å beskytte markedsposisjonen til et statlig selskap, er noe vi i Pengespillerforeningen er svært kritisk til.

Pengespillerforeningen ønsker videre å påpeke at en mangel på alternativer ikke bare vil gå ut over oddstilbudet og vårt informasjonsbehov, men også muligheten til å følge med på – og spille på – sporter som Norsk Tipping ikke har i sin portefølje. På samme måte som sjakkspillere ofte spesialiserer seg på deler av spillet, det være seg åpningsteori, mellomspill eller sluttspill, spesialiserer oddsspillere seg på enkeltsporter eller ligaer. Eksempler på dette kan være norske folkesporter som langrenn og skøyter, globale megasporter som tennis eller golf, eller nasjonale ligaer som fransk, dansk eller portugisisk fotball. Når man ikke har muligheten til å spille på disse alternativene – noe man i svært varierende grad har hos Norsk Tipping – forsvinner også muligheten for å utøve sin tankesport.

Ut fra et forbrukerperspektiv, er også det nye lovforslaget svært grovt og innskrenkende. Å kaste nordmenn ut av en lovlig butikk, for deretter å tvinge oss til å kjøpe en liknende (ofte dårligere) vare i statens butikk i stedet, er ugreit på de aller fleste måter.

Konklusjon
Lovforslaget forsøker å sette en stopper for utøvelsen av en tankesport som er viktig for lovlydige nordmenn som er glad i pengespill.

Samtidig reiser forslaget flere prinsipielle problemstillinger som åpenbart ikke er tilstrekkelig utredet.

Pengespillerforeningen oppfordrer derfor komiteen til å gå imot Regjeringens forslag, og heller sende forslaget tilbake til Regjeringen for å utrede hvordan formålet kan oppnås samtidig som man beskytter grunnleggende rettigheter nordmenn har opparbeidet seg.

– Lars Dybwad, generalsekretær i Pengespillerforeningen