Velkommen!

Pengespillerforeningen er etablert og vil arbeide til beste for norske pengespillere.

Pengespillerforeningen er tidlig i 2024 etablert av entusiaster som ønsker å stå opp for alle som har glede og utbytte av pengespill. I følge Lotteritilsynet spiller 61,8 prosent av den norske befolkningen pengespill; i denne gruppen finnes alt fra bingohall-besøkende til Lotto-spillere, fra pokerentusiaster (representert med sitt eget utmerkede forbund, Pokerforbundet) til en stor mengde kunnskapsspillere innen hest, fotball og annen idrett.

Noen spiller mye, noen spiller lite. De aller fleste av oss spiller av og til. Noen spiller høyt, andre spiller lavt. De aller fleste av oss spiller forsiktig for underholdningens del.

Noen spiller hos Norsk Tipping, noen spiller på internasjonalt anerkjente nettsider og selskaper. Uavhengig av hvor vi spiller gjør vi dette fullt lovlig.

Felles for alle oss som har pengespill som hobby er at vi:

  • ikke har noen felles stemme som taler vår sak i møte med myndigheter, spillselskapene eller øvrigheten
  • knapt har rettigheter, og spesielt alle de som spiller lovlig på internasjonale nettsteder forfølges av norske myndigheter
  • stigmatiseres i samfunnet, noe som skader både den andelen som har spilleproblemer og alle de som har stor glede av dette som hobby og kunnskapssport

Vi må få et fellesskap
Vi er sterkere sammen. Norske spillere er i dag ikke organisert på noen måte, og resultatet er at vi er et lett bytte for politikere som arbeider med å stenge oss ute, ta pengene våre og legge hindringer i veien. Det er heller ingen som taler vår sak i møte med spillselskaper eller andre aktører; et forbrukerombud som ivaretar våre rettigheter.

Vi må skape felles møteplasser, arenaer og fellesskap. Vi må koordinere oss og skape en forståelse av at spill kan være en god hobby i et fellesskap.

Vi er direktører, snekkere, frisører, investorer, mellomledere i staten, søppeltømmere, advokater og kokker. Vi spiller fordi vi synes det er gøy, utfordrende og utviklende, og vi vil bare at at vår hobby skal få bedre vilkår i Norge.